Het wijkplatform Bomenwijk/Groenswaard bestaat uit wijkbewoners en andere betrokkenen.

De samenstelling is als volgt:

Anja Dijkhuizen-Winters
Voorzitter
Nel Goedhart – De Joode
bewonerscommissie Bomenwijk
Conny Boon
bewonerscommissie Wingerd
Coby Zeeman – Visser
bewoonster Groenswaard
Karin Rodenburg – Van der Heijden
bewoonster Groenswaard
Erik Rodenburg
bewonerscommissie Groenswaard 1, hoogbouw
Silvia Verschuur-Bulder
secretaris
Lisette van der Eijk
bewoonster Groenswaard
Jan Overes
bewoner Groenswaard
Peter Kops
wijkregisseur
Gezina Atzema
Wijkwethouder
Edith Verschut
Henk van Erk
Lian Koot
Lottie van den Berg
Margreet Nauta
Sylvia Peters
Belinda Leunis
assistent wijkregie