n een winterse omgeving zetten voorzitter Kees Oskam, de bestuursleden Kirsten Schippers en Jan Vente van Groenalliantie Midden-Holland samen met de aannemer Harry Verboon op donderdag 24 januari de eerste schep in een bevroren grond als startsein voor de werkzaamheden van de kwaliteitsimpuls Gouwebos. De komende periode maakt Staatsbosbeheer het bos aantrekkelijker voor recreanten zodat zij er meer kunnen doen, beleven en zien.

De werkzaamheden bestaan voornamelijk uit het plaatsen van nieuwe en het opwaarderen van bestaande sport- en speelvoorzieningen zoals een avontuurlijke speelplaats aan de kant van Waddinxveen. Ook worden de oevers hersteld en natuurlijker gemaakt.

Klimmen, glijden, roetsjen

Gestart wordt met het opknappen van de avontuurlijke speelplaats. Met een waterpomp op het strand en stapstenen in het water is er straks veel meer te beleven voor de kleintjes. Een klimtoestel met uitkijktoren en kabelbaan zullen daar zeker ook voor zorgen. Rondom het water en de speeltoestellen komen picknickbanken te staan en een bomenkunstenaar maakt van dikke stammen spectaculaire banken waarin hij insecten en vlinders heeft uitgezaagd.

Groene oevers voor vogels 
Om verdere afbrokkeling te voorkomen worden de oevers in het bos hersteld. De beschoeiing van hout wordt weggehaald zodat een meer geleidelijke overgang ontstaat van land naar water. Deze meer natuurlijke oevers zijn aantrekkelijk voor insecten en vogels die er hun plek in zullen vinden. Voor de recreant voegt dit de nodige extra beleving toe aan een wandeling door het bos.

Planning

Als het weer het toelaat starten de werkzaamheden eind januari. Plaatselijk kunnen recreanten hinder ondervinden omdat paden tijdelijk afgesloten zijn. De verwachting is dat de werkzaamheden dit voorjaar zijn afgerond zodat recreanten er tijdens de eerste warmere zonnestralen volop van kunnen genieten.

Kwaliteitsimpuls

Groenalliantie Midden-Holland is als eigenaar van de recreatiegebieden opdrachtgever voor de Kwaliteitsimpuls. Staatsbosbeheer beheert de recreatiegebieden en is verantwoordelijk voor de uitvoering van de werkzaamheden. Er wordt samengewerkt met gemeenten, omwonenden en andere belanghebbenden uit de omgeving. De provincie Zuid-Holland draagt financieel bij aan de kwaliteitsimpuls. Meer informatie over het programma en de projecten is te vinden opwww.kwaliteitsimpulsgroenalliantie.nl.