Staatsbosbeheer organiseert op woensdag 9 januari een inloopavond over de werkzaamheden die in opdracht van Groenalliantie Midden-Holland plaatsvinden in het Gouwebos. Het bos wordt aantrekkelijker gemaakt voor recreanten. Daarnaast vinden er kapwerkzaamheden plaats vanwege de essentaksterfte. Geïnteresseerden zijn welkom tussen 18:00 en 21:00 uur in clubhuis SC Antilope, Alberdingk Thijmlaan 2 in Waddinxveen.

Tijdens de inloopavond zijn er informatiepunten ingericht over de verschillende werkzaam-heden in het Gouwebos. Deskundigen van Staatsbosbeheer en de aannemer Verboon Maasland beantwoorden daar graag alle vragen.

Kwaliteitsimpuls

Medio januari start Staatsbosbeheer in het Gouwebos met het realiseren van nieuwe en het opwaarderen van bestaande sport- en speelvoorzieningen zoals een avontuurlijke speel-plaats aan de kant van Waddinxveen. Ook worden de oevers hersteld om verdere afbrokkeling te voorkomen. De beschoeiing van hout wordt verwijderd zodat een zachtere overgang ontstaat van land naar water. Deze meer natuurlijke oevers zijn aantrekkelijk voor vogels en insecten en bieden daardoor meer beleving voor de recreant. De werkzaamheden vormen onderdeel van de kwaliteitsimpuls Groenalliantie die ervoor zorgt dat er in de gebieden meer is te doen, beleven en zien.

Essentaksterfte

In het Gouwebos aan de Boskoop zijde, worden vanaf najaar 2019 essen verwijderd die ziek zijn als gevolg van essentaksterfte. Deze bomen herstellen helaas niet van deze besmettelijke schimmelziekte die in Nederland in hoog tempo toeslaat en ervoor zorgt dat essen snel afsterven. De aangetaste bomen zijn zwak. Er kunnen takken afvallen of de bomen kunnen zelfs in hun geheel omvallen. Om gevaarlijke situaties te voorkomen neemt Staatsbosbeheer maatregelen.

Duurzaam bosbeheer

Vitale essen en essen die belangrijk zijn voor flora en fauna blijven staan. Daar waar open plekken ontstaan, worden vanaf het najaar van 2020 gemengde inheemse boomsoorten geplant. Er worden volgend jaar ook kleinschalige dunningswerkzaamheden uitgevoerd. Hiermee scheppen we in het dichte bos ruimte voor andere boomsoorten. Zo werken we aan een toekomstbestendig en aantrekkelijk bos en verkleinen we het risico op verspreiding van ziektes.