In navolging op de afgelopen 10 jaar waarin bovengenoemde verkiezing alleen voor huurders werd gehouden is besloten – met medewerking van de vier Wijkplatforms – om deze verkiezing dit jaar voor alle inwoners van Waddinxveen te organiseren. U kunt hiervoor iemand (uw buurtjes of bekende(n)) nomineren.

Burenhulp kan veelomvattend zijn en hoeft niet altijd heel groots te zijn, maar het kan voor u van waardevolle betekenis zijn omdat u daardoor bv. niet hoeft te verhuizen. Enkele voorbeelden zijn: af en toe een boodschapje doen, kliko’s aan de weg zetten, de post of tuin verzorgen, maar het kan ook zo veel meer omvatten tot aan mantelzorg c.q. ziekenverzorging toe. Het doet er niet toe wat het behelst als het maar voor en door buren wordt gedaan.

Dus aarzel niet en geef voor 30 november hun naam of namen aan ons door via de werkgroep: e-mail: bestebuur278@gmail.com Schriftelijk p/a Zuidplaslaan 8 Telefonisch 0182 616379 Alle genomineerden worden op zaterdag 8 december feestelijk onthaald en uit hun midden zal de Beste Buur 2018 worden gekozen.

Wij rekenen op u!!!!!!