Ideeën voor het wijkplatform

Het wijkplatform hoort graag van u! Ons doel is om sámen naar oplossingen te zoeken. Heeft u een idee ter verbetering van uw straat, een opmerking of een compliment.  Neem gerust contact op:

Meldingen openbare ruimte

U kunt op verschillende manieren een melding over de openbare ruimte maken: telefonisch, via de Fixi-app of via de website met digitale meldpunt. Als u via de website een melding maakt, komt u op de Fixi-website terecht.

Heeft u last van geluid of stank, dan kunt u een melding doen via het meldingsformulier van het ODMH. Ook bereikbaar via: info@odmh.nl, 088-5450000 of per post: Omgevingsdienst Midden-Holland, Postbus 45, 2800 AA te Gouda.

Vergaderingen

Vergaderingen van het wijkplatform worden gehouden in het Gemeentehuis. Dit zijn openbare bijeenkomsten die 6 keer per jaar plaatsvinden. Wanneer u een vergadering wilt bijwonen, heet het wijkplatform u van harte welkom. Meer informatie over de vergaderdata vindt u in onze agenda.